Investitori

Programskim modulom omogućeno je investitoru da zadani projektantski troškovnik jednoobrazno usporedi sa više ponuda potencijalnih izvođača. Analiza i usporedba ukupnih cijena, cijena po grupama radova kao i cijena po stavkama troškovnika vrlo je pregledna, a izbor najpovoljnijeg ponuđača olakšan je i dokumentiran.

     Izvođači

On nam omogućuje izradu troškovnika prema projektnom zahtjevu investitora. Forma troškovnika definirana je pravilima struke i to od najvišeg nivoa GRUPE radova te do pojedine stavke. Pri izradi troškovnika projektant može koristiti Standardne kalkulacije ili vlastite normative. Vlastite normative projektant unosi sam i to prije izrade troškovnika, spomenuta dva su več instalirana u programskom modulu.

Najveći programski modul omogućuje izvođačima u građevini da svoje poslove od nuđenja do građenja lakše i brže rade, a to su:

  • Nuđenje – po projektantskom troškovniku radi se ponudbeni troškovnik, a kalkulirane cijene šalju se investitoru u obliku ponude.
  • Priprema građenja – nakon dobivenog posla izvođač radi nove kalkulacije i planira kako graditi i zaraditi.
  • Praćenje građenja – programi kontrole napravljenog, planiranog i utrošenog.
  • Okončanje građenja i zaključak – komercijalni i financijski pokazatelj.

 

slika 14     Picture7

ay_10
ay_18
ay_13
ay_06