Forma za unos i izradu ELABORATA za procjenu NEKRETNINA

Pomoću ove FORME možemo unositi osnovne podatke elemenata koji su
vezani za:

 • naziv objekta-nekretnine
 • lokaciju
 • mjesto – opčinu
 • vrstu objekta – nekretnine (stambeni, društveni, industrijski…

Forma sa opisom elemenata za formiranje ELABORATA

Daje nam pregled za korištenje pomočnih baza koje omogučavaju automatsko formiranje i obradu pojedinih segmenata ELABORATA

 • osnovni elementi i opis nekretnine
 • geometriju nekretnine i uvjeti za obračun
 • obračun troškova zavisno od mjesta sjedišta
 • godina starosti objekta i godine od eventualne adaptacije
 • gdje je vršena adaptacija

Picture110

Picture23

 

Prikaz FORMI koje se koriste (ne sve) u tijeku obrade:

 • unos geometrije objekta sa direktnim obračunom NKP, BRP i
  BV sa prikazom FAKTORA
 • unos FAKTORA za izračun TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI

Picture3

Picture42