Forma za unos troškovnika koristeći normative

Ukoliko imamo u bazi ažurirane NORMATIVE možemo za svaku pojedinačnu
stavku naći odgovarajući NORMATIV koji nam daje potpuni izračun stavke.

Forma za unos troškovnika koristeći standardnu kalkulaciju

Ukoliko imamo ažurne podatke STANDARDNE KALKULACIJE podatke
koristimo za obračun STAVKE. Ovdje biramo cijene (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split)
koje ćemo koristiti.

normativi3

STANDARDNA-KALKULACIJA1

 

Izbor tipskog objekta

Ukoliko imamo na raspolaganju TIPSKE OBJEKTE možemo slikovno
odabrati odgovarajući objekat a ukoliko za taj objekat imamo i ponuđeni
troškovnik u nekom od uobičajenih formata (excel) tada to možemo prenjeti
u program na daljnju obradu.

Kopiranje postojećeg troškovnika

Ukoliko u bazi imamo troškovnik koji nam odgovara pri izradi novog,
možemo postojeći kopirati formirajući novi koji tada možemo ukoliko je
potrebno prilagoditi potrebi novog.

TIPSKI-OBJEKAT

Picture11

 

Kopiranje eksternih troškovnika (excel)

Ukoliko preuzimamo TROŠKOVNIK iz excel formata prvo provjerimo
kako je pisan s obzirom na upis u kolone te tada u našem programu imamo
mogućnost definiranja polja za prijenos uzimajući u obzir način na koji
je izvorno pisan.

Samostalno formiranje troškovnika

To je način gdje samostalno formiramo GRUPE, VRSTE i POZICIJE, te
samostalno (iskustveno) kalkuliramo cijenu stavke.

Picture2

SAMOSTALNO-FORMIRANJE-STAVAKA